محتوای همیشه سبز

محتوای همیشه سبز

محتوای همیشه سبز همان محتوایی است که مطالب ارزشمندی را به خواننده انتقال داده وتا سال‌ها بعد از انتشار برای خوانندگان مفید است. این نوع محتوا تاریخ انقضا نداشته وهیچگاه
بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی نوعی استراتژی تبلیغاتی است که با استفاده از تاکتیک‌های کم هزینه و خلاقانه و با استفاده از ابزارهایی غیر معمول برای رسیدن به بیشترین بازدهی