بازاریابی عصبی

بازاریابی عصبی

دانشنامه ویکی پدیا بازاریابی عصبی یا neuromarketing اینطور معنا می کند: کاربرد ابزار، دست‌آوردها و آزمون‌های برآمده از رشته‌های روان‌شناسی و علوم مغز و اعصاب و عصب‌شناسی به منظور اندازه‌گیری